HLEB ŽIVOTA

„Hleb života“ je hrišćansko humanitarno udruženje osnovano 1992. godine, kao lokalna nevladina organizacija, od strane Protestantske evanđeoske crkve i Baptističke crkve u Beogradu.

„Hleb života“ je nastao kao izraz saosećanja i odgovor hrišćana na najkritičnije potrebe izbeglih lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, raseljenih lica sa Kosova i Metohije kao i ugroženog lokalnog stanovništva. „Hleb života“ je ubrzo priznat od strane drugih organizacija, kao pouzdani partner u distribuciji humanitarne pomoći.

Naši projekti

Bread of Life Briga o starijima

Briga o starijima

Dostojanstveno i aktivno starenje

Bread of Life Podrška u obrazovanju i integraciji romske dece

Podrška u obrazovanju i integraciji romske dece

Podrška u obrazovanju i integraciji romske dece

Bread of Life Kamp Tekeriš

Kamp Tekeriš

Kamp Tekeriš

Želite da podržite neki od naših projekata?
Ili nas kontaktirajte