Zbog dužine trajanja sukoba u regionu i dugoročnih posledica, „Hleb života“ je sprovodio brojne projekte sa ciljem da pomogne žrtvama rata.

Razvojni programi „Hleba života“ od 2004. godine

Od 2004. “Hleb života“ je počeo sa sprovođenjem sledećih razvojnih programa doprinoseći pri tom razvoju pravednijeg društva: