Facebook Google Plus

DonateZbog dužine trajanja sukoba u regionu i dugoročnih posledica, „Hleb života“ je sprovodio brojne projekte sa ciljem da pomogne žrtvama rata.

Razvojni programi „Hleba života“ od 2004. godine

Od 2004. “Hleb života“ je počeo sa sprovođenjem sledećih razvojnih programa doprinoseći pri tom razvoju pravednijeg društva:

News

nova adresa rada Hleba života
Promena adrese rada Hleba života

16-Mar-2018

zatvoren Second hand shop
Prestanak rada Second hand shopa Hleba života

24-Jan-2018