Aktivnosti u programu

Aktivnosti u programu su usmerene ka osnaživanju starijih sugrađana kako bi poboljšali svoje svakodnevne funkcionalne aktivnosti, ostvarili raspoložive socijalne i zdravstvene usluge i živeli što samostalnije.

Usluge pomoći u kući

Usluge pomoći u kući podrazumevaju: nabavku namirnica i pripremu obroka, mašinsko pranje veša i peglanje, održavanje higijene stana, pomoć pri održavanju lične higijene (umivanje, češljanje, priprema za kupanje, pomoć pri oblačenju), plaćanje računa, pripremu obroka, usluge kućnog majstora (razne sitne popravke, krečenje), medicinska pomoć (merenje krvnog pritiska, šećera u krvi, saveti lekara), odlazak kod lekara i nabavka lekova, druženje (čitanje, šetnja, razgovori, društvene igre i sl) i drugo.

Pomoć u kući

Zastupanje i saveti u ostvarivanju prava korisnika

Zastupanje i saveti u ostvarivanju prava korisnika u cilju boljeg pristupa sistemu podrške u lokalnoj zajednici. Posredovanje kod medicinskih ustanova, centara za socijalni rad, drugih specijalizovanih ustanova i kod drugih organizacija civilnog društva.

„Hleb života“ kroz mrežu „HumanaS“ aktivno sarađuje sa drugim organizacijama civilnog društva koje se bave aktuelnim pitanjima starosti i starenja.

Zastupanje i saveti u ostvarivanju prava korisnika

Integracija i socijalizacija

„Hleb života“ usmerava svoje napore da podrži i ojača seniore da preuzmu veću odgovornost za potrebe drugih, da postanu aktivni učesnici u društvu, te da mogu da iskažu i ostvare svoje potrebe.
U tu svrhu se organizuju aktivnosti integracije i socijalizacije u Dnevnom klubu „Topli kutak“ za seniore na opštini Vračar i Zvezdara, kao i dva kluba u Železniku i Obrenovcu.
Adrese Dnevnih klubova: Prote Mateje 41 (Vračar), Slobodanke Danke Savić 33 (Zvezdara), u prostorijama Doma za starija lica i penzionere Obrenovac, ulica Uzun Mirkova 12, i u mesnoj zajednici Železnik - ulica Darinke Radojević 35.
Aktivnosti se sprovode kroz različite grupe samo-pomoći- grupa osoba u trećem dobu koje su se neformalno okupile oko nekog zajedničkog interesa i time promovišu potrebu aktivnog starenja sa ciljem da stariji ljudi žive što je moguće ispunjenijim životom u sveobuhvatnom smislu (emotivno, fizički, duhovno, socijalno i intelektulano angažovani).

Grupe samo-pomoći koje su oformljene u Dnevnom klubu „Hleba života“:

  • Grupa za solidarnost - vodi brigu o članovima Kluba koji ne mogu da dolaze na sastanke zbog bolesti, organizuje pružanje medicinskih usluga (merenje krvnog pritiska, šećera u krvi i savete lekara), sprovodi razne humanitarne akcije;
  • Kreativna grupa - sadrži nekoliko sekcija: izrada ručno rađenih čestitki, etno proizvoda, ukrasnih predmeta, krojačka sekcija;
  • Grupa za kulturu i rekreaciju - organizuje odlazak u pozorište, na koncerte, proslave, izlete, društvene igre, sportske aktivnosti, pevačka sekcija)
  • Obrazovna grupa - neguje i razvija potrebu za doživotnim obrazovanjem. Ova grupa organizuje časove na računaru kao i tribine i predavanja na teme za koje seniori pokazuju interes.

Dnevni i nedeljni klub „Hleba života“ razvija bogatu saradnju sa drugim Gerontološkim klubovima u Beogradu i sprovodi razne zajedničke aktivnosti.

Integracija i socijalizacija

Obezbeđivanje i distribucija materijalne pomoći za starije najsiromašnije u hrani, higijeni, lekovima, odeći, obući, ogrevu za zimu i slično. Za najugroženije starije se obezbeđuje redovna mesečna pomoć u hrani. Prikupljaju se sredstva za interventnu pomoć u toku zimskih meseci u hrani, odeći, ogrevu.

U cilju izgradnje održivog modela podrške za starije na lokalnom nivou, “Hleb života“ sprovodi sledeće aktivnosti:

Osnaživanje kapaciteta Tima gerento domaćica

U cilju poboljšanja kvaliteta usluga pomoći u kući, radi se na izgradnji kapaciteta gerento domaćica tako što im se omogućava da dobiju teoretsko znanje vezano za starost i starenje koje obezbeđuje akreditovana institucija. Stiču znanje o psiho-socijalnim potrebama starijih i upoznaju se sa detaljnim opisom posla gerento domaćice. Kao rezultat toga dobijaju sertifikat o stečenom znanju.

Pored toga, gerento domaćice na obuci stiču veštine u radu kroz praktični trening u trajanju od tri meseca koji obezbeđuje stručno osoblje i iskusne gerento-domaćice „Hleba života“.

Osnaživanje kapaciteta Tima gerento domaćica

Razvijanje izvora prihoda za brigu o starijima koji su siromašni

U kontekstu sve teže socio-ekonomske situacije u zemlji, potrebe starijih kao jedne od najranjivijih grupa u društvu su sve veće. „Hleb života“ je formirao fond za pomoć starijim siromašnim, kako bi se izašlo u susret njihovim najosnovnijim životnim potrebama. Pomoć se pruža u vidu redovnih mesečnih paketa hrane i higijene najugroženijim korisnicima, a tokom zimskih meseci obezbeđuje se i ogrev za zimu.

U tu svrhu, posebni napori se ulažu u podizanju svesti o potrebama starijih pri čemu se prikupljaju sredstva preko pojedinaca i instituacija iz lokalnog okruženja sa porukom da „njihovo malo za nekoga znači mnogo“.

Značajna sredstva za pomoć starijim siromašnim se prikupljaju preko registrovane privredne delatnosti „Hleba života“ – Prodavnica polovne odeće (Second Hand Shop).

Razvijanje izvora prihoda za brigu o starijima