Analiza okruženja

Politički, zakonski i ekonomski kontekst

U sklopu opšteg procesa demokratizacije u zemlji, Vlada Republike Srbije je nadležna za reforme društvenih, obrazovnih i drugih procesa. Proces je pod velikim uticajem stalnih političkih promena što značajno usporava proces demokratskih reformi u zemlji.

Vlada Republike Srbije je u periodu od 2003. donela brojna strateška dokumenta na koje se oslanja rad „Hleba života“ kao organizacija civilnog društva: