Cilj i razvoj projekta

Cilj projekta je obezbeđivanje podrške romskoj deci za pripremu i integraciju u školski sistem, obuka lokalnih romskih lidera kako bi u romskoj zajednici preuzeli ulogu “Hleba života” u obrazovanju romske dece.

Ciljna grupa projekta su romska deca i njihovi roditelji.

Program obuhvata decu koja pohađaju vrtić, predškolski program, decu od prvog do osmog razreda, njihove roditelje i odrasle koji su nepismeni ili koji nisu završili osnovnu školu.

Program je počeo u 2004. godini:

  • u prvoj fazi projekta (2004.- 2007.) programom je obuhvaćeno preko 350 dece i 50 odraslih;
  • u drugoj fazi projekta (2008.- 2010.) obuhvaćeno je 410 dece i 90 odraslih Roma;
  • i u trećoj fazi projekta (2011.-2013.) se radi sa 410 dece i 90 odraslih Roma.

Program se sprovodi u jednoj osnovnoj školi i u dva romska naselja u Beogradu – Zemun i Surčin.