Program podrške u obrazovanju i integraciji marginalizovane dece

Među korisnicima humanitarne pomoći „Hleba života“ uočena je jedna od najranjivijih kategorija našeg društva - romska deca. Nedostatak obrazovanja romske dece glavni je uzrok siromaštva.

„Hleb života“ je 2004. godine počeo sa sprovođenjem programa “Podrška u obrazovanju i integraciji marginalizovane dece“. Prvobitno je zamišljeno da program traje tri godine, međutim zbog potreba ciljne grupe i postignutih rezultata, saradnja sa našim partnerima i danas traje. U toku rada program se prilagođavao i razvijao u skladu sa uslovima i potrebama.

Zajedno sa partnerom PMU Interlife „Hleba života“ je osmislio program čiji je cilj da doprinese promeni položaja Roma u društvu.