Projekt resocijalizacije bivših zavisnika

Resocijalizacija

Od 2007. godine,“Hleba života” počinje da pruža podršku novoj ciljnoj grupi, koja je identifikovana kao marginalizovana i veoma ugrožena u našem društvu. U pitanju su bivši zavisnici.

Nakon lečenja u hrišćanskim komunama/centrima, koje traje u proseku 2-3 godine, osobe u uzrastu 19-35 godina vraćaju se svojim porodicama i lokalnoj zajednici. Po napuštanju Centra, koji je do tada za njih bio sigurno mesto, dolaze u situaciju da bivaju prepušteni sami sebi.

Zbog nepoverenja, narušenih porodičnih odnosa i posledica ranijeg života, bivši zavisnici ostaju bez odgovarajuće podrške i pomoći za započinjenje novog života bez droge. Mnogi od njih su, zbog problema sa narkomanijom, ostali bez srednjeg ili višeg obrazovanja, neki od njih su bili i osuđivani, što im dodatno otežava mogućnost zaposlenja.

Uprkos pozitivnom iskustvu tokom lečenja i jake želje da ostanu ”čisti”, retko ko od njih poseduje unutrašnju snagu da krene u novi život bez podrške drugih - roditelja, prijatelja i lokalne zajednice.

Kako država nema razvijen sistem pomoći i podrške mladim ljudima nakon lečenja, koji na taj način ostaju na margini društva i u opasnosti da se vrate na staro, ”Hleb života” je zajedno sa bivišim zavisnicima koji su potražili pomoć počeo da traži rešenje.

Stupanjem na snagu Zakona o udruženjima, (član 37) omogućeno je pokretanje privredne delatnosti. Po tom osnovu,”Hleb života” otvara prodavnicu polovne robe (Second Hand Shop). Na taj način stvorena je mogućnost za otvaranje novih radnih mesta. Tako je već na početku uključeno 12 bivših zavisnika u proces resocijalizacije.

Na inicijativu ove grupe mladih ljudi, 2009. je osnovana i registrovana organizacija za borbu protiv narkomanije „Izlazak“ .“Izlazak“ se bavi prevencijom, motivacijom i upućivanjem zavisnika na lečenje, i zajedno sa ”Hlebom života” razvija program resocijalizacije bivših zavisnika.