Resocijalizacija bivših zavisnika - Rezultati

Rezultati resocijalizacije postignuti od 2007.godine:

 • projekat resocijalizacije uspešno uspostavljen;
 • kroz proces resocijalizacije u „Hlebu života“ prošlo je 40 ljudi. U proseku, u toku jedne godine, oko 13 bivših zavisnika se uključuje u proces resocijalizacije;
 • roditelji, posebno majke u većini slučajeva, daju punu podršku ovom procesu;
 • nakon godinu dana, svi su stekli određeni stepen radnih navika i određene veštine;
 • nakon završenog procesa resocijalzacije, 12 ljudi je pronašlo posao van „Hleba života“ a 5 je zaposleno u organizaciji;
 • većina porodica osoba koje su prošle resocijalizaciju su ojačane i pokazale spremnost da ih dalje podržavaju.

Pomoć u kući
Pomoć u kući
Pomoć u kući
Rad u magacinu

Rezultati koje je „Izlazak“ postigao:

PPodela flajera
Podela flajera u Beogradu
Tribine i seminari
Tribine i seminari

 • uspostavljena je osnovna organizaciona struktura;
 • u cilju prevencije narkomanije, održano je preko 50 seminara u osnovnim i srednjim školama, klubovima, i preko 10 gostovanja na lokalnim i nacionalnim medijima;
 • kampanje za borbu protiv narkomanije se održavaju dva puta godišnje;
 • kao aktivna članica neformalne regionalne mreže „Unija protiv zavisnosti“, „Izlazak“ aktivno učestvuje na tri godišnje konferencije i dva godišnja sastanka;
 • obavljeni su razgovori sa preko 200 zavisnika, od toga oko 85 je prihvatilo savet i upućeni su na rehabilitaciju;
 • pokrenute su inicijative u oblasti socijalnog preduzetništva: selidbe, čišćenje podruma, molerski radovi, prodaja polovne robe na pijaci, radionica za popravku nameštaja.