Strani partneri

U procesu razvoja, “Hleb života” je imao značajnu saradnju sa stranim hrišćanskim partnerima koja se temelji na uvažavanju inicijative i identiteta “Hleba života“. Naročito je bila značajna podrška na samom početku rada, za vreme trajanja sukoba u regionu i duboke političke i ekonomske krize u Srbiji. Iskustvo u humanitarnom radu stranih partnera je bilo neophodno za izgradnju kapaciteta organizacije.

Saradnja sa partnerima, je dobila novu dimenziju u periodu priprema i sprovođenja razvojnih projekata, pri čemu je „Hleb života“ stekao potrebna znanja i veštine. Na osnovu toga, „Hleb života“ daje svoj doprinos ne samo na lokalnom i regionalnom, već i na međunarodnom nivou.

Donatori za socijalne programe: