Hleb života dobio licencu za uslugu “Pomoć u kući“

Objavljeno: 15 Jun 2018

Hleb života dobio licencu za uslugu “Pomoć u kući“ width=

Hleb života od svog osnivanja, 1992.godine, kroz humanitarne i socijalne projekte pomaže marginalizovane grupe i uz pomoć aktuelnih projekata pomaže, između ostalih, starije siromašne.

Ove godine, 12.juna Hleb života je dobio licencu broj 399 za obavljanje usluge pomoć u kući za odrasle i stare, od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dobijena licenca je od ključnog značaja za dalji razvoj projekta „Briga o starijma“ i usluge pomoći u kući, kao i prekretnica za budući rad i formiranje još čvršće mreže za rad sa ostalim institucijama u pogledu problema demencije.