Humanitarna pomoć Hleba života u doba panedemije Covid 19

Objavljeno: 12 Oct 2020

Humanitarna pomoć Hleba života u doba panedemije Covid 19	 width=

HHU Hleb života je uz pomoć svojih dugogodišnjih partnera koji podržavaju humanitarni rad u svim nepogodama koje su zadesile našu državu, uspeo da odreaguje na potrebe najugroženijih članova društva čije su životne okolnosti dodatno otežane usled pandemije virusa Covid 19.

 

Od proglašenja vanredne situacije u martu ove godine pa sve do sada, Hleb života je podelio 330 paketa humanitarne pomoći– 80 paketa hrane i 250 paketa higijene , 140 paketa pelena za odrasle.

 

Najveći deo pomoći je upućen starijim siromašnim ljudima koji su korisnici usluga pomoć u kući koje  Hleb života pruža u okviru projekta Briga o starijima, udovicama, samohranim majkama, izbeglicama, socijalno ugroženom stanovništvu, Romskim porodicama…

Geronto domaćice Hleba života su, poštujući sve epidemiološke mere u toku vanrednog stanja obavljale nedeljne usluge nabavke i dostave hrane i lekova  za 10 najugroženijih  korisnika  pomoći u kući koji žive sami i nemaju nikakve  srodnike;

Uz hranu I higijenu, delili smo maske i dezinfekciona sredstva starijim sugradjanima kako bi njihova bezbednost u vreme pandemije bila veća.

U toku vanrednog stanja Hleb života je  pružao I telefonsku podršku/savetovalište za porodice sa dementnim članom u saradnji sa organizacijom Destigma  koju u sastavu čine neuropsihijatar, medicinska sestra specijalista za psihijatrijske pacijente i radni terapeut.

Naš rad sa starima podržavaju sledeći donatori: Brot fur die Welt, Brot des Lebens iz Nemačke,  Brot des Lebens iz Nemačke, Reningzborg iz Švedske, International Women Club iz Beograda, German Mennite Organization iz Nemačke,  Swiss Mennonite Mission iz Švajcarske.

U oktobru se planira podela još 60 paketa hrane sa osnovnim životnim namirnicama.