Radionice i savetovalište za podršku negovateljima dementnih osoba u organizaciji Hleba života

Objavljeno: 16 Nov 2020

Radionice i savetovalište za podršku negovateljima dementnih osoba u organizaciji Hleba života width=

Hleb života je zajedno sa udruženjem građana Okrilje i Volonterskim servisom Zvezdara pokrenuo osnivanje neformalne mreže za pomoć i podrsku porodicama obolelih od demencije i Alchajmerove bolesti. Od nedavno članica mreže je i udruženje „Destigma“.

Cilj Mreže je da stvori okruženje koje razume osobe obolele od demencije i Alchajmerove bolesti, definiše njihove potrebe kao i potrebe njihovih porodica.

Aktivnosti Mreže su, između ostalog, usmerene na organizovanje interaktivnih, edukativnih i drugih radionica za podršku porodicama sa dementnim članom koje vode eksperti na određene teme: šta je demencija, kako komunicirati sa obolelom osobom, kako je negovati, kako se nositi sa teškim ponašanjem, značajem ishrane u demenciji i drugim stvarima koje mogu olakšati svakodnevni život u porodici.

Hleb života je u oktobru oranizovao nekoliko sastanaka, radionica , telefonsko savetovalište za podršku negovateljima obolelih od demencije a koje su sprovodili tim sačinjen od neuropsihijatra, radnog terapeuta i medicinske sestre specijaliste za psihijatrijske pacijente iz udruženja “Destigma”.

Uspostavljen je infopult kao jedna od prvih aktivnosti Mreže na kom se negovatelji obolelih od demencije mogu informisati o postojećim programima partnera u mreži, samoj bolesti, načinu prepoznavanja, lečenju i slično. Infopult je otvoren svake srede 15h-17h u prostorijama Hleba života, u Brsjačkoj 28, telefon za informacije je 060 553 5896; i petkom u prostorijama Volonterskog servisa Zvezdara, Bulevar Kralja Aleksandara 395, kontakt 011-2864 426.

21.oktobra Hleb života je organizovao radionicu za negovatelje dementnih osoba i tom prilikom su stručnjaci iz udruženja “Destigma” bili usmereni na upoznavanje sa negovateljima dementnih osoba, prikupljanje anmnestičkih i heteroanamnestičkih podataka, procenu potreba negovatelja i obolelih, rad na motivacii… U radionicu je bilo uključeno 6 negovatelja. Na kraju susreta podeljeni su paketi higijene i pelena za odrasle.

Na sledećoj radionici 28.oktobra prisustvovala su dva bračna para od kojih je po jedan negovatelj a drugi oboleli, koju je vodio radni terapeut iz udruženja “Destigma“ jedan na jedan” sa obolelom osobom, paralelno sa radionicom u kojoj su učestvovali njihovi negovatelji. Sadržaj ove radionice bio je usmeren na psihosocijalnu podršku i edukaciju negovatelja dementnih osoba, grupnu psihoterapiju, individualni rad sa negovateljima i radnu terapiju za osobe obolele od demencije.

Radionice odnosno savetovališta se održavaju svake druge srede u prostorijama Hleba života od 16h-18h u Brsjačkoj 28, telefon za prijavu je 060 553 5896. U decembru su planirane radionice za 2.12. I 16.12.

23.oktobra održan je i sastanak predstavnika “Hleba života, Volonterskog servisa Zvezdara i medicinskog osoblja udruženja “Destigma” sa ciljem evaluacije potreba negovatelja dementnih osoba i planiranja budućih radionica na osnovu pomenutnih potreba.