Devojčice iz programa „Pomoć u učenju“ prošle kroz obuku Unicefa i Startita

Objavljeno: 14 Dec 2020

Devojčice iz programa „Pomoć u učenju“ prošle kroz obuku Unicefa i Startita width=

Prepoznajući potencijal kod Romske i druge marginalizovane dece za boljim upravljanjem digitalnim alatima, a koja zbog neposedovanja adekvatne tehničke opreme nisu u mogućnosti da ga razvijaju, Unicef je pokrenuo projekat „Učimo za 21.vek“.

Dve devojčice iz programa Hleba života „Pomoć u učenju i integraciji Romske dece“ Almira i Valentina prošle su kroz trodnevnu obuku (22.-25.septembra) u okviru Unicef projekta „Učimo za 21.vek“ u realizaciji pokreta StartIT, koji ima za cilj da deca kroz učenje i igru razviju veštine jednostavnog programiranja.

Devojčice su bile vrlo zainteresovane da steknu nove digitalne veštine, da se druže i uče od predavača, slobodne da postavljaju pitanja kao i da ispolje svoje želje za budućim zanimanjima koje po njihovim rečima imaju veze sa internetom i programiranjem.

Sticanje digitalnih veština daje poseban osećaj nezavisnosti deci iz marginalizovanih grupa, omogućava im veći pristup informacijama koje postoje na internetu, lakšem online savladavanju školskog gradiva, veći pristup informacijama o zdravstvenoj zaštiti, naročito u vreme pandemije Covid 19 itd.

Od početka pandemije i vanrednog stanja te prelaska na online nastavu, Hleb života je uvideo brojne izazove Romske dece u savladavanju gradiva, korišćenju kompjutera (ako ga deca imaju), neizvesnost/strahovi koji se upravo zbog toga javljaju kod dece. Ova radionica je bila odlična prilika za decu da bolje iskažu svoja interesovanja kao i motivacija za dodatnim radom sa decom iz programa u pogledu digitalnog opismenjavanja.